CIMG5436睡蓮

CIMG5436睡蓮
スイレン

2013年7月
徳川園 龍仙湖周辺

目次